folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluku o prihvatanju ponude za kasko osiguranje službenog vozila (41 download)
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke PASSAT (347 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke Mercedes (320 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke AUDI (327 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga – usluge održavanja računarske i druge opreme. (395 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (437 downloads) Popular
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (413 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (361 download) Popular
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (351 download) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (352 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude sredstava za higijenu (459 downloads) Popular
pdf Odluka H (452 downloads) Popular
pdf Odluka G (468 downloads) Popular
pdf Odluka Plan nabavki FMT 2021 (541 download) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge NKPND (610 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge e-OPC (651 download) Popular
pdf Poništenje postupka javne nabave Usluge održavanja elektrosnkog vođenja OPC a (905 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga obveznog i potpuno kasko osiguranja 08122020 (992 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 08122020 (1056 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu usluga kasko osiguranja putničkog motornog vozila (1213 downloads) Popular