folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluka KMSI (26 downloads)
pdf Odluka o izboru ponuđača - gorivo (51 download)
pdf Odluka o prihvatanju ponude - Kancelarijski materijal (58 downloads)
pdf Odluka o prihvatanju ponude - Higijena (54 downloads)
pdf Plan nabavki 2022 (67 downloads)
pdf Oluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga upravljanja web portalom (299 downloads) Popular
pdf ODLUKA o izboru ponuđada radi dodjele ugovora u predmetu javne nabavke usluga održavanja softvera informacionog sistema NKPND (487 downloads) Popular
pdf ODLUKA o izboru ponuđada radi dodiele ugovora u predmetu javne nabavke usluga održavanja elektronskog vodenia OPC-a (483 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja uposlenika (348 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga obaveznog (AO) i potpunog kasko (AK) osiguranja sluZbenih vozrla (330 downloads) Popular
pdf Odluku o prihvatanju ponude za kasko osiguranje službenog vozila (1020 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke PASSAT (1358 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke Mercedes (1251 download) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke AUDI (1273 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga – usluge održavanja računarske i druge opreme. (1411 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (1511 downloads) Popular
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (1467 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (778 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (785 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (780 downloads) Popular