folder Javne nabavke

Documents

pdf Osiguranje službenog vozila Mercedes (2397 downloads) Popular
pdf Nabava auto guma (1356 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu usluga kasko osiguranja (1307 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude ZK Office (1313 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavu roba zimske gume (1266 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora o nabavki hotelsko ugostiteljskih usluga (1283 downloads) Popular
pdf ODLUKA održavanje RO (2481 download) Popular
pdf ODLUKA HU (1290 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača (2622 downloads) Popular
pdf Odluka iz oblasti javnih nabavki (1374 downloads) Popular
pdf ODLUKA servis vozila (1387 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabave roba - Kancelarijskog materijala, sitnog inventara i tonera (2739 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja javne nabave roba - goriva za službena motorna vozila (2722 downloads) Popular
pdf Odluka u vezi sa javnim nabavkama (1427 downloads) Popular
pdf ODLUKA FT (1387 downloads) Popular
pdf ODLUKA ES (1412 downloads) Popular
pdf Nabavka računarske i druge opreme Odluka (2748 downloads) Popular
pdf Plan javnih nabavki za 2018 (1736 downloads) Popular
pdf Odluka oprema (1434 downloads) Popular
pdf Odluka oprema DS (1380 downloads) Popular