folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu usluga kasko osiguranja (1859 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude ZK Office (1872 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavu roba zimske gume (1834 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora o nabavki hotelsko ugostiteljskih usluga (1851 download) Popular
pdf ODLUKA održavanje RO (3314 downloads) Popular
pdf ODLUKA HU (1858 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača (3456 downloads) Popular
pdf Odluka iz oblasti javnih nabavki (1929 downloads) Popular
pdf ODLUKA servis vozila (1954 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabave roba - Kancelarijskog materijala, sitnog inventara i tonera (3557 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja javne nabave roba - goriva za službena motorna vozila (3576 downloads) Popular
pdf Odluka u vezi sa javnim nabavkama (1953 downloads) Popular
pdf ODLUKA FT (1933 downloads) Popular
pdf ODLUKA ES (1957 downloads) Popular
pdf Nabavka računarske i druge opreme Odluka (3617 downloads) Popular
pdf Plan javnih nabavki za 2018 (2306 downloads) Popular
pdf Odluka oprema (1959 downloads) Popular
pdf Odluka oprema DS (1946 downloads) Popular
pdf Odluka IT podrška (3555 downloads) Popular
pdf Odluka JN (1978 downloads) Popular