« April 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Federalno Ministarstvo trgovine
Ante Starčevića bb, Mostar 88000
Tel: 036/310-148 (centrala)
Fax: 036/318-684
 
Sektor za vanjsku trgovinu
036/318-685
Odsjek za cijene (prijava – OPC obrasci)
Tel: 036/356-448
Fax: 036/327-936
Odsjek za analizu tržišta (XML obrasci)
Tel: 036/312-622
MINISTARSTVO TRGOVINE FBIH

Indeks članka

U Kabinetu ministra obavljaju se obavljaju sljedeći poslovi: pripremaju se materijali, daju se prijedlozi i mišljenja u vezi realizacije planova rada Ministarstva; preuzima se i raspoređuje pošta upućena ministru; pripremaju se sjednice Stručnog kolegija ministarstva; osigurava se provođenje svih zadataka po nalogu ministra, stara se o izvršenju zaključaka Kolegija; vrše se poslovi prevođenja; izrađuje se Komunikacijsko-akcijski plan Ministarstva; obavlja se službena korespondencija sa državnim organima na svim nivoima vlasti u BiH u skladu sa ovlastima ministra i sekretara Ministarstva; realiziraju se aktivnosti vezane za medijsku i svaku drugu prezentaciju Ministarstva; organizuju se javni i medijski nastupi ministra; protokolarne aktivnosti prilikom službenih posjeta Ministarstvu; obavljaju se administrativno-tehnički poslovi za potrebe Kabineta, priprema se i proučava provedba plana i programa obuke i usavršavanja u saradnji sa drugim organizacijskim jedinicama, uspostavlja se i vodi evidencija pohađanja obuke i stručnog usavršavanja; vrši se izrada izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala u okviru propisane metodologije vezane za proces stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja državnih službenika i namještenika Ministarstva; vrši se priprema i predlaganje mjera, radnji i postupaka u cilju organizovanja kurseva, seminara, savjetovanja, treninga, radionica, obuka i dr. u smislu praktičnog osposobljavanja državnih službenika i namještenika; prati se i proučava provedba i uspješnost procesa stručnog usavršavanja u skladu sa strukom i pozicijom pojedinog radnog mjesta; prate se i proučavaju individualne potrebe za usavršavanjem; prikuplja se, sređuje i vrši obrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u Kabinetu ministra; te obavljaju i drugi poslovi koje odredi neposredni rukovodilac.