U sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu danas je, pod predsjedavanjem federalnog ministra trgovine Zlatana Vujanovića, putem video-linka, održana osma sjednica Savjeta za strane investitore Federacije BiH. Osnovna tačka dnevnog reda je bio Analitički osvrt na izvjesne potencijale za strana ulaganja u 2021. godini u FBiH (dijaspora, proširenje finansijskog portofolija postojećih investitora), u godini pandemije COVID-19.

Potrošačke cijene u oktobru/listopadu 2020. godine, u prosjeku su porasle za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec.

U skladu sa zakonom propisanim nadležnostima u oblasti oblast cijena, Federalno ministarstvo trgovine prati i prikuplja odgovarajuće  podatke o  kretanju  maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH i zemljama regiona, kao i podatke o kretanju kursa dolara i sirove nafte na svjetskom tržištu.

U tabeli br. 1 – Pregled uvoza n/d za period od I-IX mjeseca 2020. godine dat je prikaz uvoza n/d po vrsti, količini i zemlji uvoza. 

Potrošačke cijene u septembru/rujnu 2020. godine, u prosjeku su porasle za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec.