Novosti - Federalno ministarstvo trgovine
Potrošačke cijene u aprilu/travnju 2022. godine, u prosjeku su porasle za 3,0% u odnosu na prethodni mjesec.
U tabeli br. 1 – Pregled uvoza naftnih derivata za period od I-III mjeseca 2022. godine dat je prikaz uvoza n/d po vrsti, količini i zemlji porijekla.
U skladu sa zakonom propisanim nadležnostima u oblasti cijena, Federalno ministarstvo trgovine prati i prikuplja odgovarajuće  podatke o  kretanju  maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH i zemljama regiona, kao i podatke o kretanju kursa dolara i sirove nafte na svjetskom tržištu.
Potrošačke cijene u martu/ožujku 2022. godine, u prosjeku su porasle za 3,0% u odnosu na prethodni mjesec.
Pismeni dio stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina održat će se 14.05.2022. godine u Mostaru. Usmeni dio stručnog ispita održat će se najkasnije sedam dana od dana održavanja pismenog dijela ispita.
Stranica 1 od 44