Srijeda, 08 Juni 2022 17:14

Održana 11. sjednica Savjeta za strane investitore FBiH: Afirmisati osnivanje novih slobodnih zona u FBiH

U sjedištu Vlade Federacije BiH danas je održana 11. redovna sjednica Savjeta za strane investitore Federacije BiH, kojom je predsjedavao predsjednik ovog tijela i federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović, a kojoj je kopredsjedavao potpredsjednik i federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

 Glavna tema bile su slobodne zone kao potencijalno značajan instrument ekonomske politike za privlačenje stranih investicija.

- Slobodna zona je dio teritorije u Federaciji BiH koji je posebno ograđen i označen, a u kojem se obavljaju djelatnosti uz posebne uslove u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama, carinskim i drugim propisima kojima se uređuje njihov rad. Sam zakon je propisao da se slobodna zona na području koje ima autoput, magistralni put, riječnu luku, aerodrom, ili je uz magistralnu željezničku prugu, kao i na sličnim mjestima gdje postoje uslovi za njen rad. – kazao je Zlatan Vujanović u uvodnom izlaganju.

Dodao je da su, u skladu s namjerom da se promovira i unaprijedi ovaj instrument ekonomske politike, a imajući u vidu da je većina olakšica predviđenih za slobodne zone predmet regulisanja propisa na nivou BiH, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, pripremljenog u saradnji s Ministarstvom privrede i poduzetništva Republike Srpske, prihvatila inicijativu za izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Na ovaj način je Ministartvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa predloženo da kod Uprave za indirektno oporezivanje osigura realizaciju ove aktivnosti. Cilj je stvaranje uslova za oslobađanje plaćanja poreza na dodanu vrijednost dobara (voda, plin, električna energija) neophodnih za finalnu proizvodnju roba u slobodnim zonama.

S obzirom na to da je jedan od osnovnih ciljeva slobodnih zona privlačenje stranih investicija, te upošljavanje novih radnika, u skladu sa Zakonom, u slobodnoj zoni mogu se obavljati sve industrijske, trgovačke i uslužne djelatnosti.

Naglasio je da su glavne karakteristike slobodnih zona, kao instrumenta ekonomske politike, posebni porezni i carinski tretmani propisani Zakonom o carinskoj politici, Zakonom o slobodnim zonama u BiH i Zakonom o porezu na dodatu vrijednost BiH. Ovaj zakon upućuje na primjenu odgovarajućih propisa na nivou BiH i Federacije BiH, te kao novinu predviđa da jedinice lokalne samouprave i kantoni mogu utvrditi olakšice za korisnike slobodne zone, u okviru svojih nadležnosti.

U okviru današnje teme, održana je i prezentacija posvećena iskustvima slobodnih zona u našem okruženju, a posebno je, putem video-linka, predstavljena Slobodna zona Pirot u Republici Srbiji.

Kako je kazano, između ostalog, u Srbiji ima 15 slobodnih zona koje se prostiru na ukupno 2,6 hiljada hektara prostora. Njihov godišnja proizvodnja vrijedna je 2,2 milijarde eura, od čega izvezu robe vrijedne dvije milijarde eura. Inače, Slobodna zona Pirot, istakao je njen direktor marketinga Vladan Stojanović, proglašena je 2008. godine najboljom u Evropi i trećom u svijetu.

Članovi Savjeta danas su, na tragu ovako prezentiranih podataka, zaključili da će na iduću sjednicu pozvati direktore četiri slobodne zone u Federaciji BiH koji bi iznijeli iskustva i prepreke s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju. To će, ocijenjeno je, doprinijeti nastojanjima Vlade FBiH da stvori uslove za njihov uspješniji rad i, time, omogući daljnje privlačenje stranih investicija.

Učesnici današnjeg sastanka su informisani i o aktivnostima rukovodstva Savjeta (predsjednika i zamjenika) u periodu između dvije sjednice.

Danas je zaključeno da se svi nivoi vlasti u FBiH trebaju maksimalno angažovati na kreiranju što atraktivnijih ekonomskih uslova za osnivanje novih slobodnih zona u FBiH. Na taj način će se slobodna zona afirmirati kao veoma značajan instrument ekonomnske politike u svrhu privlačenja direktnih stranih investicija.

 

Izvor: https://fbihvlada.gov.ba/