« August 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Federalno Ministarstvo trgovine
Ante Starčevića bb, Mostar 88000
Tel: 036/310-148 (centrala)
Fax: 036/318-684
 
Sektor za vanjsku trgovinu
036/318-685
Odsjek za cijene (prijava – OPC obrasci)
Tel: 036/356-448
Fax: 036/327-936
Odsjek za analizu tržišta (XML obrasci)
Tel: 036/312-622

Sektori i Uredi

Sekretar ministarstva ovlaštenja iz svoje nadležnosti utvrđena u članu 8. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakona o državnoj službi) vrši na način što koordinira rad svih organizacijskih jedinica Ministarstva, upoznaje ministra o stanju i problemima u obavljanju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema, sarađuje između Ministarstava i drugih organa uprave, upravnih organizacija i privrednih društava, stara se o izradi programa rada Ministarstva i planova rada i godišnjeg Izvještaja o radu, prati realizaciju godišnjeg programa rada i planova rada Ministarstva, odgovoran je za korištenje financijskih i materijalnih sredstava, pomaže ministru u rukovođenju Ministarstvom, obavlja i druge poslove koje mu odredi Ministar.

Sekretar poslove iz stava 1. ovog člana ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima rukovodioca organa državne službe i načelnicima službi koji rukovode osnovnim organizacijskim jedinicama u organu državne službe, a pomoćnici i načelnici dužni su postupiti po utvrđenom dogovoru.

Sekretar za svoj rad odgovara Ministru.


Kontakt:  Sanjin Dugalić, dipl.iur