« Februar 2020 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Federalno Ministarstvo trgovine
Ante Starčevića bb, Mostar 88000
Tel: 036/310-148 (centrala)
Fax: 036/318-684
 
Sektor za vanjsku trgovinu
036/318-685
Odsjek za cijene (prijava – OPC obrasci)
Tel: 036/356-448
Fax: 036/327-936
Odsjek za analizu tržišta (XML obrasci)
Tel: 036/312-622

Tenderi i Konkursi

Srijeda, 15 Mart 2017 11:06

Oglas o održavanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije, u vezi sa carinjenjem robe

Pismeni dio stručnog ispita održat će se dana 31.3.2017. godine (petak) sa početkom u 12,00 sati u Mostaru, u prostorijama Federalnog ministarstva trgovine (zgrada Vlade Federacije BiH), ul. dr Ante Starčevića bb.

Usmeni dio stručnog ispita održat će se dana 08.4.2017. godine (subota) sa početkom u 9,00 sati u Mostaru, u prostorijama Federalnog ministarstva trgovine.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita, kandidat podnosi:

1.Ovjerenu fotokopiju svjedodžbe o završenom školovanju, najmanje SSS, IV stepen složenosti.

2.Ovjerenu fotokopiju potvrde ovlaštene ustanove za organizovanje kurseva stranih jezika, o položenom najmanje trećem (III) stepenu stranog jezika, odnosno dokaz više ili visoke škole da je položio strani jezik za VI odnosno VII stepen.

Rok za podnošenje prijava sa navedenom dokumentacijom je 27.3.2017. godine (ponedjeljak) do 12,00 sati. Prijave se podnose na gornju adresu, sa naznakom "Komisiji za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije".

O uplati naknade troškova, kandidati će se obavijestiti u pisanoj formi.

Sve informacije mogu se dobiti na službenoj internet stranici ministarstva: www.fmt.gov.ba ili pozivom na broj: 036/312-631 ili 312-191.

M I N I S T A R
Zlatan Vujanović

Broj: 01-05-485/17
Mostar, 15.3.2017. godine