Pozicija:
Sekretar ministarstva
Adresa:
Ante Starčevića bb
Mostar
88000
BiH
Telefon:
+387 36 32 63 42
Faks:
+387 36 31 86 84