folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke PASSAT (251 download) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke Mercedes (227 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke AUDI (238 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga – usluge održavanja računarske i druge opreme. (294 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (326 downloads) Popular
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (310 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (306 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (304 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (299 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude sredstava za higijenu (410 downloads) Popular
pdf Odluka H (410 downloads) Popular
pdf Odluka G (416 downloads) Popular
pdf Odluka Plan nabavki FMT 2021 (491 download) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge NKPND (562 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge e-OPC (599 downloads) Popular
pdf Poništenje postupka javne nabave Usluge održavanja elektrosnkog vođenja OPC a (808 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga obveznog i potpuno kasko osiguranja 08122020 (939 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 08122020 (998 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu usluga kasko osiguranja putničkog motornog vozila (1121 download) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude GUMA M d.o.o. Mostar (978 downloads) Popular