folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga obaveznog (AO) i potpunog kasko (AK) osiguranja sluZbenih vozrla (42 downloads)
pdf Odluku o prihvatanju ponude za kasko osiguranje službenog vozila (178 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke PASSAT (531 download) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke Mercedes (488 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke AUDI (500 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga – usluge održavanja računarske i druge opreme. (579 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (631 download) Popular
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (601 download) Popular
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (447 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (434 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (435 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude sredstava za higijenu (555 downloads) Popular
pdf Odluka H (548 downloads) Popular
pdf Odluka G (557 downloads) Popular
pdf Odluka Plan nabavki FMT 2021 (627 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge NKPND (698 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge e-OPC (746 downloads) Popular
pdf Poništenje postupka javne nabave Usluge održavanja elektrosnkog vođenja OPC a (1109 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga obveznog i potpuno kasko osiguranja 08122020 (1067 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 08122020 (1143 downloads) Popular