Članak je filtriran: Ponedjeljak, 28 Februar 2022

Bilansom energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/21)  planiran je plasman naftnih derivata u količini od 960.000 tona, od čega je planiran uvoz n/d u iznosu od  900.000 tona i 60.000 tona n/d kroz međuentitetsku trgovinu iz Rafinerije  Brod.

Objavljeno u Novosti