Novosti - Federalno ministarstvo trgovine
  Potrošačke cijene u maju/svibnju 2021. godine, u prosjeku su pale za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec.
Bosanskohercegovačka dijaspora trebala bi biti jedan od ključnih faktora i generatora budućeg ekonomskog razvoja naše zemlje, ocijenjeno je jučer na 9. sjednici Savjeta za strane investitore Federacije BiH kojom je predsjedavao federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.
U skladu sa zakonom propisanim nadležnostima u oblasti cijena, Federalno ministarstvo trgovine prati i prikuplja odgovarajuće podatke o kretanju maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH i zemljama regiona, kao i podatke o kretanju kursa dolara i sirove nafte na svjetskom tržištu.
  Potrošačke cijene u aprilu/travnju 2021. godine, u prosjeku su porasle za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec.
U tabeli br. 1 – Pregled uvoza naftnih derivata za period od I-III mjeseca 2021. godine dat je prikaz uvoza n/d po vrsti, količini i zemlji porijekla.