Ponedjeljak, 28 Oktobar 2019 11:56

Pregled uvoza N/D u Federaciji BiH za period I - IX mjeseca u 2019.godini

U tabeli br. 1 – Pregled uvoza n/d za period od I-IX mjeseca 2019. godine dat je prikaz uvoza n/d po vrsti, količini i zemlji uvoza.
U periodu od I-IX mjeseca 2019. godine prema dostavljenim podacima 11 uvoznika naftnih derivata, uvezeno je 911.745 tona što je za oko 23,49 % više u odnosu na isti period 2018. godine kada je uvezeno 738.314 tona naftnih derivata.

preg uvoz nd 2019 tab1

PRIKAZ NAJVEĆIH UVOZNIKA NAFTNIH DERIVATA U UKUPNOM UVOZU N/D ZA PERIOD OD I-IX MJESECA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH

preg uvoz nd 2019 tab2

U tabeli br. 2 prikazan je udio najvećih uvoznika n/d u ukupnom uvozu na području Federacije BiH za period od I – IX mjeseca 2019. godine. Najviše naftnih derivata je uvezla Holdina d.o.o. Sarajevo, i to 510.766 t, zatim G-petrol d.o.o.Sarajevo 146.734 tone, Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 139.650 tona i Hifa – Oil d.o.o Tešanj ukupno 72.718 tona n/d.

 

PREGLED NABAVLJENIH KOLIČINA N/D IZ REPUBLIKE SRPSKE U PERIODU OD I-IX MJESECA 2019.GODINE

preg uvoz nd 2019 tab3

U tabeli br.3 dat je Pregled nabavljenih količina n/d iz Republike Srpske.

Ukupno je u periodu od I – IX mjeseca 2019. godine nabavljeno od dobavljača iz RS 18.096 tone n/d što je za oko 89,4 % manje u odnosu na isti period prošle godine kada je nabavljeno 170.900. tona n/d.

Najviše n/d je nabavljeno od Optima Grupa d.o.o. Banja Luka i to 15.025, dok su ostale količine naftnih derivata nabavljene od Petrol LPG HIB Šamac, Super Petrol BL i Oda Petrol d.o.o. Doboj.