Subota, 27 Juli 2019 15:00

Pregled uvoza N/D u Federaciji BiH za period I - VI mjeseca u 2019.godini

uvoz nd od1 do6 2019 tab1

U tabeli br. 1 – Pregled uvoza n/d za period od I-VI mjeseca 2019. godine dat je prikaz uvoza n/d po vrsti, količini i zemlji uvoza.

U periodu od I-VI mjeseca 2019. godine prema dostavljenim podacima 11 uvoznika naftnih derivata, uvezeno je 552.498 tona što je za oko 22,25 % više u odnosu na isti period 2018. godine kada je uvezeno 451.907 tona naftnih derivata.

PRIKAZ NAJVEĆIH UVOZNIKA NAFTNIH DERIVATA U UKUPNOM UVOZU N/D NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH

uvoz nd od1 do6 2019 tab2

U tabeli 2 prikazan je udio najvećih uvoznika n/d u ukupnom uvozu na području Federacije BiH za period od I – VI mjeseca 2019. godine.

Najviše naftnih derivata je uvezla Holdina d.o.o. Sarajevo, i to 323.695 t, zatim Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 90.880 tona, G-petrol d.o.o.Sarajevo 71.904 tona i Hifa – Oil d.o.o Tešanj ukupno 41.771 tona.

 

PREGLED NABAVLJENIH KOLIČINA N/D IZ REPUBLIKE SRPSKE U PERIODU OD I - VI MJESECA 2019.GODINE

 

uvoz nd od1 do6 2019 tab3

U tabeli br.3 dat je Pregled nabavljenih količina n/d iz Republike Srpske.

Ukupno je u periodu od I – VI mjeseca 2019. godine nabavljeno od dobavljača iz RS 7.954 tone n/d što je za oko 92 % manje u odnosu na isti period prošle godine kada je nabavljeno 97.993. tona n/d.

Najviše n/d je nabavljeno od Optima Grupa d.o.o. Banja Luka i to 6.150, dok su ostale količine naftnih derivata nabavljene od Petrol LPG HIB Šamac, Super Petrol BL i Oda Petrol d.o.o. Doboj.