Petak, 17 Mart 2017 15:53

Regulisanje rada pijaca i trgovaca

Federalna uprava za inspekcijske poslove je, na inicijativu Federalnog ministarstva trgovine, danas upriličila sastanak povodom izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH, a s ciljem kvalitetnijeg regulisanja i kontrole obavljanja trgovine na malo ličnim radom, odnosno kategorije “trgovac pojedinac”.

Sastanku su, osim direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove i glavnog federalnog tržišnog inspektora, prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva trgovine, Porezne uprave FBiH, te javnih preduzeća - pijaca/tržnica iz Federacije BiH.

Konstatovano je da izmjene i dopune Zakona omogućavaju kvalitetniju borbu protiv sive ekonomije kroz uvođenje neregistrovanih trgovaca pojedinaca u sistem i efikasniju kontrolu nad ovom vrstom djelatnosti, te pojednostavljivanje procedura za poslovanje ovih privrednika u FBiH.

Najvažnije izmjene i dopune se odnose na jasno propisivanje uvjeta za organizovanje pijace, precizno regulisanje vrste roba u odnosu na prodajno mjesto, kao i preciznije utvrđivanje odredbi u vezi sa inspekcijskim nadzorom.

Učesnici sastanka su naglasili važnost uspostavljanja saradnje i partnerstva u jačanju cjelokupnog sistema, kako bi svi subjekti na pijačnim prostorima bili uvedeni u zakonske okvire i, na taj način, pored represivnih, bile provođene preventivne i korektivne mjere u suzbijanju sive ekonomije u FBiH.

Izvor: http://www.fbihvlada.gov.ba