folder Javne nabavke

Documents

pdf Oluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga upravljanja web portalom (90 downloads)
pdf ODLUKA o izboru ponuđada radi dodjele ugovora u predmetu javne nabavke usluga održavanja softvera informacionog sistema NKPND (81 download)
pdf ODLUKA o izboru ponuđada radi dodiele ugovora u predmetu javne nabavke usluga održavanja elektronskog vodenia OPC-a (85 downloads)
pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja uposlenika (140 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga obaveznog (AO) i potpunog kasko (AK) osiguranja sluZbenih vozrla (174 downloads) Popular
pdf Odluku o prihvatanju ponude za kasko osiguranje službenog vozila (524 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke PASSAT (884 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke Mercedes (809 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke AUDI (827 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga – usluge održavanja računarske i druge opreme. (939 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (1007 downloads) Popular
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (969 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (589 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (573 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (571 download) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude sredstava za higijenu (693 downloads) Popular
pdf Odluka H (678 downloads) Popular
pdf Odluka G (691 download) Popular
pdf Odluka Plan nabavki FMT 2021 (777 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge NKPND (841 download) Popular