folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluku o prihvatanju ponude za kasko osiguranje službenog vozila (19 downloads) New
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke PASSAT (322 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke Mercedes (298 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke AUDI (304 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga – usluge održavanja računarske i druge opreme. (371 download) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (404 downloads) Popular
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (383 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (344 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (335 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (332 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude sredstava za higijenu (442 downloads) Popular
pdf Odluka H (440 downloads) Popular
pdf Odluka G (448 downloads) Popular
pdf Odluka Plan nabavki FMT 2021 (526 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge NKPND (593 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge e-OPC (636 downloads) Popular
pdf Poništenje postupka javne nabave Usluge održavanja elektrosnkog vođenja OPC a (877 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga obveznog i potpuno kasko osiguranja 08122020 (971 download) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 08122020 (1034 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu usluga kasko osiguranja putničkog motornog vozila (1186 downloads) Popular