folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (11 downloads) New
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (8 downloads) New
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (73 downloads)
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (78 downloads)
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (76 downloads)
pdf Odluka o prihvatanju ponude sredstava za higijenu (204 downloads) Popular
pdf Odluka H (217 downloads) Popular
pdf Odluka G (209 downloads) Popular
pdf Odluka Plan nabavki FMT 2021 (274 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge NKPND (362 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge e-OPC (375 downloads) Popular
pdf Poništenje postupka javne nabave Usluge održavanja elektrosnkog vođenja OPC a (409 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga obveznog i potpuno kasko osiguranja 08122020 (741 download) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 08122020 (776 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu usluga kasko osiguranja putničkog motornog vozila (731 download) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude GUMA M d.o.o. Mostar (752 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru nabave usluga održavanja i servisiranja vozila Mercedes (1225 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru nabave usluga održavanja i servisiranja vozila Pasat (1215 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru nabave usluga održavanja i servisiranja vozila Audi (1187 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude firme V3 Čitluk (1243 downloads) Popular