folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluka o prihvatanju ponude za nabavku usluga obaveznog (AO) i potpunog kasko (AK) osiguranja sluZbenih vozrla (64 downloads)
pdf Odluku o prihvatanju ponude za kasko osiguranje službenog vozila (233 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja službenog motornog vozila marke PASSAT (598 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke Mercedes (547 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke AUDI (562 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga – usluge održavanja računarske i druge opreme. (644 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (703 downloads) Popular
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (670 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (470 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (461 download) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (460 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude sredstava za higijenu (574 downloads) Popular
pdf Odluka H (571 download) Popular
pdf Odluka G (578 downloads) Popular
pdf Odluka Plan nabavki FMT 2021 (653 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge NKPND (723 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge e-OPC (767 downloads) Popular
pdf Poništenje postupka javne nabave Usluge održavanja elektrosnkog vođenja OPC a (1170 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga obveznog i potpuno kasko osiguranja 08122020 (1090 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 08122020 (1167 downloads) Popular