folder Javne nabavke

Documents

pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke Mercedes (1448 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudžada u postupku javne nabavke usluga od davanja i servisiranja sluižbenog motornog vozila marke AUDI (1461 download) Popular
pdf Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke usluga – usluge održavanja računarske i druge opreme. (1594 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude računarska i druga oprema (1710 downloads) Popular
pdf Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge odrzavanja racunarske i druge opreme (1648 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponudaca u postupku nabavke roba-goriva za sluzbena motorna vozila (884 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatnju ponude - toneri (880 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude - kancelarijski materijal i sitni inventar (889 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude sredstava za higijenu (1014 downloads) Popular
pdf Odluka H (1013 downloads) Popular
pdf Odluka G (994 downloads) Popular
pdf Odluka Plan nabavki FMT 2021 (1087 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge NKPND (1159 downloads) Popular
pdf Odluka o izboru ponuditelja za usluge e-OPC (1143 downloads) Popular
pdf Poništenje postupka javne nabave Usluge održavanja elektrosnkog vođenja OPC a (2073 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga obveznog i potpuno kasko osiguranja 08122020 (1427 downloads) Popular
pdf Odluka za javnu nabavu usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 08122020 (1503 downloads) Popular
pdf Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu usluga kasko osiguranja putničkog motornog vozila (2394 downloads) Popular
pdf Odluka o prihvatanju ponude GUMA M d.o.o. Mostar (1471 download) Popular
pdf Odluka o izboru nabave usluga održavanja i servisiranja vozila Mercedes (2780 downloads) Popular