pdf Odluka o prihvatanju ponude MEGA-MARKT d.o.o. Mostar Popular

By 1607 downloads

Odluka o prihvatanju ponude MEGA-MARKf d.o.o. Mostar podnesena po pozivu za javnu nabavu radunarske opreme, putem izravnog Sporazuma, prihvata te kao dovoljno kvalificirana za uredno izvrsenje ugovora o nabavi.