Kabinet ministra

U Kabinetu ministra obavljaju se obavljaju sljedeći poslovi:

 • pripremaju se materijali, daju se prijedlozi i mišljenja u vezi realizacije planova rada Ministarstva; preuzima se i raspoređuje pošta upućena ministru;
 • pripremaju se sjednice Stručnog kolegija ministarstva; osigurava se provođenje svih zadataka po nalogu ministra, stara se o izvršenju zaključaka Kolegija;
 • vrše se poslovi prevođenja; izrađuje se Komunikacijsko-akcijski plan Ministarstva;
 • obavlja se službena korespondencija sa državnim organima na svim nivoima vlasti u BiH u skladu sa ovlastima ministra i sekretara Ministarstva;
 • realiziraju se aktivnosti vezane za medijsku i svaku drugu prezentaciju Ministarstva;
 • organizuju se javni i medijski nastupi ministra;
 • protokolarne aktivnosti prilikom službenih posjeta Ministarstvu;
 • obavljaju se administrativno-tehnički poslovi za potrebe Kabineta, priprema se i proučava provedba plana i programa obuke i usavršavanja u saradnji sa drugim organizacijskim jedinicama, uspostavlja se i vodi evidencija pohađanja obuke i stručnog usavršavanja;
 • vrši se izrada izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala u okviru propisane metodologije vezane za proces stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja državnih službenika i namještenika Ministarstva;
 • vrši se priprema i predlaganje mjera, radnji i postupaka u cilju organizovanja kurseva, seminara, savjetovanja, treninga, radionica, obuka i dr. u smislu praktičnog osposobljavanja državnih službenika i namještenika;
 • prati se i proučava provedba i uspješnost procesa stručnog usavršavanja u skladu sa strukom i pozicijom pojedinog radnog mjesta;
 • prate se i proučavaju individualne potrebe za usavršavanjem;
 • prikuplja se, sređuje i vrši obrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u Kabinetu ministra; te obavljaju i drugi poslovi koje odredi neposredni rukovodilac.
Federalno ministarstvo trgovine
Ante Starčevića bb, Mostar 88000
Tel: 036/310-148 (centrala)
Fax: 036/318-684

Odnosi s javnošću
Tel: 061-255-191 / email: mirna.sadikovic@fmt.gov.ba 
Sektor za vanjsku trgovinu
Tel: 036/318-685
Odsjek za cijene (prijava – OPC obrasci)
Tel: 036/356-448  /  Fax: 036/327-936
Odsjek za analizu tržišta (XML obrasci)
Tel: 036/312-622

Copyright © 2020. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora. | Sadržaj je dostupan na svim uređajima.

logo