Odsjek za unutrašnju trgovinu

„U Odsjeku za unutarnju trgovinu, obavljaju se upravni i stručni poslovi u svezi provedbe Zakona o unutarnjoj trgovini, sudjeluje se u donošenju općih i pojedinačnih akata u oblasti unutarnje trgovine, prati se stanje i kretanje u oblasti unutarnje trgovine na temelju podataka koji se prikupe neposredno, kao i podataka koje prikupljaju, obrađuju i dostavljaju drugi organi i pravna lica, izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz oblasti unutarnje trgovine za potrebe Ministarstva, formira se i ustanovljava baza podataka i odgovarajući registri iz oblasti trgovine, prati se razvoj i unapređenje oblika trgovine i procesa poslovanja u trgovini kao i druge upravne i stručne poslove određene zakonom i drugim propisima u oblasti unutarnje trgovine.“