Odsjek za unutrašnju trgovinu

„U Odsjeku za unutarnju trgovinu, obavljaju se upravni i stručni poslovi u svezi provedbe Zakona o unutarnjoj trgovini, sudjeluje se u donošenju općih i pojedinačnih akata u oblasti unutarnje trgovine, prati se stanje i kretanje u oblasti unutarnje trgovine na temelju podataka koji se prikupe neposredno, kao i podataka koje prikupljaju, obrađuju i dostavljaju drugi organi i pravna lica, izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz oblasti unutarnje trgovine za potrebe Ministarstva, formira se i ustanovljava baza podataka i odgovarajući registri iz oblasti trgovine, prati se razvoj i unapređenje oblika trgovine i procesa poslovanja u trgovini kao i druge upravne i stručne poslove određene zakonom i drugim propisima u oblasti unutarnje trgovine.“

Federalno ministarstvo trgovine
Ante Starčevića bb, Mostar 88000
Tel: 036/310-148 (centrala)
Fax: 036/318-684
Sektor za vanjsku trgovinu
036/318-685
Odsjek za cijene (prijava – OPC obrasci)
Tel: 036/356-448  /  Fax: 036/327-936
Odsjek za analizu tržišta (XML obrasci)
Tel: 036/312-622
Copyright © 2020. Sva prava pridržana. Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora. | Sadržaj je dostupan na svim uređajima.