Sektor za cijene i analizu tržišta

U Sektoru za cijene i analizu tržišta vrše se sljedeći poslovi i to:

provođenje utvrđene politike, izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti cijena, izrada prednacrta nacrta zakona i drugih propisa, predlaganju i davanju preporuka zakonodavnoj vlasti u oblasti cijena, učestvuje u donošenju ili po ovlaštenju donosi opće i pojedinačne akte u oblasti cijena i funkcionisanja tržišta, prati funkcionisanje jedinstvenog tržišta, uticaja privrednog sistema i ekonomske politike na tržište roba i usluga; odnose ponude i potražnje, cijene roba i usluga, prati stanje i kretanje u oblasti cijena na osnovu podataka koje prikupi neposredno, kao i podataka koje prikupljaju i obrađuju i dostavljaju drugi organi i pravna lica; izrada analitičkih informativnih i drugih materijala iz oblasti cijena i funkcionisanja tržišta za potrebe ministarstva, upravni i stručni poslovi određeni zakonom i drugim propisima iz oblasti cijena, praćenje i analiziranje efekata mjera neposredne kontrole cijena, predlaganje mjera neposredne kontrole cijena i vršenje poslova u vezi sa poduzimanjem i provođenjem mjera neposredne kontrole cijena, priprema informacije u vezi troškova života, kao i drugi upravni i pravni poslovi određeni zakonom i drugim propisima u oblasti cijena.