ODSJEK ZA CIJENE

U Odsjeku za cijene vrše se sljedeći poslovi: provođenje utvrđene politike, izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti cijena, izrada prednacrta, nacrta zakona i drugih propisa i općih akata, predlaganje i davanje preporuka zakonodavnoj vlasti u oblasti cijena, donosi opće i pojedinačne akte u oblasti cijena prati stanje kretanja cijena na temelju podataka koje dostavljaju drugi organi i pravne osobe, učestvuje u pripremi i predlaganju mjera neposredne kontrole cijena, izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz oblasti cijena, upravni i stručni poslovi određeni zakonom i drugim propisima iz oblasti cijena, praćenje i analiziranje efekata mjera neposredne kontrole cijena, predlaganje mjera neposredne kontrole cijena, poduzimanje i provođenje mjera neposredne kontrole cijena, priprema informacije na temelju troškova života, i drugi upravni i pravni poslovi iz oblasti cijena, određeni zakonom i drugim propisima.

Obavljajući poslove iz svoje nadležnosti Odsjek za cijene primjenjuje sljedeće zakonske i podzakonske propise:

- Zakon o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“ br: 2/95 ,70/08),

- Odluka o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od

interesa za Federaciju BiH („Službene novine FBiH broj 34/09, 93/14)

- Pravilniku o načinu evidentiranja i kontroli prometa naftnih derivata putem ugrađene opreme na benzinskim pumpnim stanicama u Federaciji Bosne i Hercegovine ( «Službene novine Federacije BiH», broj 84/11, 39/12),

- Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga («Službene novine Federacije BiH», br: 38/09, 88/11, 74/13, 98/14)

- Uputstvo o postupku pregleda i nadzora elektronskih mjernih sistema na benzinskim pumpnim stanicama ( «Službene novine Federacije BiH», broj 47/12)