Sektor za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača

U Sektoru za unutrašnju trgovinu i zaštitu potrošača obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na promet roba i usluga, funkcionisanje jedinstvenog tržišta, uticaj privrednog sistema i ekonomske politike na tržištu roba i usluga, provedba utvrđene politike zaštite potrošača, izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti unutrašnje trgovine i zaštite potrošača, vrši se izrada prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa i njihovo usklađivanje sa zakonodavstvom EU, predlažu se i daju preporuke zakonodavnoj vlasti za unapređenje stanja u oblasti unutrašnje trgovine i zaštite potrošača.

Obavljajući poslove iz svoje nadležnosti Sektor primjenjuje sljedeće zakonske i podzakonske propise:

1. Zakon o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH", broj 40/10),

2. Pravilnik o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovačkih usluga („Službene novine Federacije BiH", broj 49/12),

3. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige („Službene novine Federacije BiH", broj 28/06),

4. Pravilnik o klasifikaciji prodavnica i drugih oblika trgovine na malo („Službene novine Federacije BiH", broj 111/12),