Odsjek za zaštitu potrošača

U Službi za zaštitu potrošača obavljaju se poslovi u vezi sa provođenjem Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini i drugih propisa vezanih za zaštitu potrošača.

Daju se stručna mišljenja, sudjelovanje u aktivnostima vezanim za prilagođavanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz područja zaštite potrošaća, predlaže i provodi politiku i mjere zaštite potrošača, ukljućujući i izradu Programa za zaštitu potrošača u saradnji s Vijećem za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Prate se ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih programom zaštite potrošača, obavljanja poslova prenosa javnih poslova udruženjima potrošača i praćenje njihova rada, ustanovljavanje registra udruženja potrošača kojima su preneseni javni poslovi, praćenje rada i predlaganja mjera za unapređenje cjelovitog sistema zaštite potrošača na području Federacije Bosne i Hercegovne

Izrada analiza, te predlaganja mjera za unapređenje rada sistema, pripremanja analitičkih podloga za praćenje stanja na području zaštite potrošača, te provođenje mjera upravnog nadzora, sudjelovanja u pripremi programa vezanih za edukaciju u vaspitno-obrazovnim institucijama, obavljanje i pružanje stručne pomoći udruženjima potrošaća, saradnja s drugim ministarstvima i institucijama, obavljanje i drugih poslova iz svog djelokruga.

UDRUŽENJA/UDRUGE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Udruženja/udruge potrošača su neprofitna, nezavisna, nevladina, osnovana su isključivo radi zaštite interesa potrošača i njihovih prava. Cilj udruženja je informisati i educirati građane o njihovim potrošačkim pravima i obavezama, kao i osigurati im pomoć u rješavanju konkretnih potrošačkih sporova.

Udruženja/udruge zaprimaju upite i pritužbe potrošača telefonom, e-mailom, poštom i osobnim dolaskom ostvarujući neposredne kontakte sa potrošačima u prostorijama udruga, putem kojih se zaprimaju upiti i pritužbe potrošača. Udruženja/udruge sarađuju sa Federalnim ministarstvom trgovine, tržišnim inspekcijama na svim razinama vlasti, kao i sa ostalim tijelima državne uprave i institucija nadležnim za provođenje politike zaštite potrošača u određenim sektorima.

U Federaciji BiH aktivno djeluje sedam udruženja za zaštitu potrošača koja su registrirana u nadležnim kantonalnim ministarstvima i upisana u evidenciju udruženja potrošača u Federalnom ministarstva trgovine.

Vlada Federacije BIH: Federalno ministarstvo trgovine osiguravaju finansijsku podršku radu udruženja/udruga, te svake godine po javnom pozivu raspodjeljuju sredstva udruženjimaa/udrugama koje zadovoljavaju kriterije za podršku.

Korisnici sredstava podrške u 2019. godini su:

- Klub potrošača Odžak
- Savjet potrošača Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
- Klub potrošača Tuzla
- Udruga za unapređenje kvaliteta življenja FUTURA Mostar
- Udruženje potrošača Kantona Sarajevo

Informacije o udruženjimaa/udrugama potrošača i radnom vremenu sa potrošačima možete pronaći ovdje.

Red.Br.  Naziv udruženja Godina upisa u evidenciju  Odgovorno lice: Telefon; e-mail 
1. Udruženje građana „Klub potrošača“ TK Tuzla 2006

Gordana Bulić
Predsjednica udruženja

035/257-261
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

2. Savjet potrošača  Bosansko podrinjskog kantona  Goražde 2006

Mithad Hodžić,
zamjenik predsjednika udruženja

038/220-240,
038/222-445
,
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

3. Udruga za unapređenje kvalitete življenja „Futura“ Mostar 2008

Marin Bago,
predsjednik udruge

036/580-201,
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
http:www.futura.ba

4. Udruženje građana Županije Posavske „Klub potrošača“ Odžak 2010

Redžo Omerbašić,
predsjednik udruženja

031/763-099,
Bespl.tel 080-080-007
,
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;
http:upoodz.com

5. Udruženje „Klub potrošača Srednje Bosne“  Travnik 2010 Admir Arnautović,
predsjednik udruženja

061/786-442,

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

www.ceker.ba 

7. Udruženje potrošača Kantona Sarajevo 2012 Edin Pašić
predsjednik

033/546 284, 060 33 00 489
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

http.www.UPoKaS.ba 
Adresa: ul. Nerkeza Smajlagića br.5