Novosti - Federalno ministarstvo trgovine
Potrošačke cijene u septembru/rujnu 2021. godine, u prosjeku su porasle za 0,9% u odnosu na prethodni mjesec.
U Službenim Novinama Federacije BiH 79/21 objavljena je Odluka o raspodjeli sredstava "Tekući transferi neprofitnih organizacijama - potpora udrugama potrosaca" u 2021. godini
U skladu sa zakonom propisanim nadležnostima u oblasti cijena, Federalno ministarstvo trgovine prati i prikuplja odgovarajuće podatke o kretanju maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH i zemljama regiona, kao i podatke o kretanju kursa dolara i sirove nafte na svjetskom tržištu.
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina predviđa kazne za one koji ga ne poštuju, a one se kreću u rasponu od 1.000 do 30.000 KM u zavisnosti da li je Zakon prekršilo fizičko ili pravno lice, kaže Zlatan Vujanović
Potrošačke cijene u avgustu/kolovozu 2021. godine, u prosjeku su porasle za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec.