ODSJEK ZA ANALIZU TRŽIŠTA

U Odsjeku za analizu tržišta vrše se sljedeći poslovi: praćenje i analiziranje efekata utvrđene ekonomske politike, mjere neposredne kontrole cijena, izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti analize tržišta, izrada prednacrta, nacrta zakona i drugih propisa i općih akata, predlaganja i davanje preporuka zakonodavnoj vlasti iz oblasti analize tržišta, izrada općih i pojedinačnih akata iz oblasti funkcioniranja tržišta, prati funkcioniranje jedinstvenog tržišta, kao i utjecaj gospodarskog sustava i ekonomske politike na tržište roba i usluga, izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz oblasti funkcioniranja tržišta, upravni, stručni i drugi poslovi iz oblasti analize tržišta određeni zakonom i drugim propisima.

 

SPISAK BENZINSKO PUMPNIH STANICA KOJE SU UVEZANE U SUSTAV ZA NADZOR I KONTROLU PROMETA NAFTNIH DERIVATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE