document ЗАХТЈЕВ за издавање рјешења о испуњавању услова за обављање посредовања у промету некретнина и упис у Регистар

By 95 downloads

Download (docx, 48 KB)

Zahtjev_izdavanje_rjesenja_ispunjavanje_uvjeta_za_obavljanje_posredovanja_u prometu_nekretnina_i_upis_u_Registar_srb.docx

ЗАХТЈЕВ за издавање рјешења о испуњавању услова за обављање посредовања у промету некретнина и упис у Регистар