Petak, 22 April 2016 11:54

Indeksi potrošačkih cijena

Ukupan indeks potrošačkih cijena u martu/ožujku 2016. godine nije se mijenjao u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po odjeljcima COICOP klasifikacije (eng. Classification of Individual Consumption by Purpose), cijene su porasle u odjeljcima: Odjeća i obuća za 4,3%, Prijevoz i Ostala dobra i usluge za 0,6% i Hrana i bezalkoholna pića za 0,1%.

Cijene su niže u odjeljcima: Komunikacije za 2,6%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,2%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6%, Rekreacija i kultura za 0,4%, Restorani i hoteli za 0,3% i Alkoholna pića i duhan i Obrazovanje za 0,1%.

U odjeljku Zdravstvo cijene se nisu mijenjale u ovom mjesecu.

U martu/ožujku 2016. godine u odnosu na mart/ožujak 2015. godine, cijene su niže za 1,8% (godišnja deflacija).