Petak, 29 April 2016 11:59

Obavještenje povodom Prvog maja

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list R BiH”, br. 2/92 i 13/94), koji se primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj/svibanj Međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana (1. i 2. maja/svibnja).

Navedenim Zakonom propisano je da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj/svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

S obzirom da je Prvi maj/svibanj 2016. godine, u nedjelju, obavještava se javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine ponedjeljak 2. i utorak 3. maj/svibanj 2016. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

(www.fmrsp.gov.ba)