Ponedjeljak, 16 Maj 2022 10:48

PREGLED UVOZA N/D U FEDERACIJI BiH ZA PERIOD I – III MJESECA 2022.god

U tabeli br. 1 – Pregled uvoza naftnih derivata za period od I-III mjeseca 2022. godine dat je prikaz uvoza n/d po vrsti, količini i zemlji porijekla.

U periodu od I-III mjeseca 2022. godine prema dostavljenim podacima 8 uvoznika naftnih derivata, uvezeno je 256.109 tone n/d što je za oko 3,20 % više u odnosu na isti period 2021. godine kada je uvezeno 248.075 tona naftnih derivata.

Najviše naftnih derivata je uvezeno iz Hrvatske, Srbije i Italije i to oko 91% cjelokupnog uvoza.

Najveći uvoznici naftnih derivata Holdina Sarajevo, G-Petrol Sarajevo, Petrol BH Oil Comp Sarajevo i Hifa –Oil Tešanj učestvuju sa oko 97% u ukupnom uvozu n/d na području Federacije BiH.

preg uvoza naftder 1 12 21 tab1

PREGLED NABAVLJENIH KOLIČINA N/D IZ REPUBLIKE SRPSKE
U PERIODU OD I-III MJESECA 2022.GODINEpreg uvoza naftder 1 12 21 tab2

U tabeli br. 2 dat je Pregled nabavljenih količina n/d iz Republike Srpske.

Ukupno je u periodu od I-III mjeseca 2022.godine nabavljeno od dobavljača iz RS 7.056  tone n/d,  dok je u istom periodu prošle godine nabavljeno 7. 322 tone naftnih derivata.

Najviše n/d je nabavljeno od Optima Grupa d.o.o.Banja Luka  i to oko 98,5 % ukupne količine.