Ponedjeljak, 28 Februar 2022 15:46

PREGLED UVOZA N/D U FEDERACIJI BiH ZA PERIOD I – XII MJESECA 2021.god

Bilansom energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/21)  planiran je plasman naftnih derivata u količini od 960.000 tona, od čega je planiran uvoz n/d u iznosu od  900.000 tona i 60.000 tona n/d kroz međuentitetsku trgovinu iz Rafinerije  Brod.

Planirana nabava i potrošnja n/d za 2021.godinu je smanjena prevashodno iz razloga posljedica pandemije COVID-19.

U tabeli br. 1 – Pregled uvoza naftnih derivata za period od I-XII mjeseca 2021. godine dat je prikaz uvoza n/d po vrsti, količini i zemlji porijekla.

U periodu od I-XII mjeseca 2021. godine prema dostavljenim podacima 11 uvoznika naftnih derivata, uvezeno je 1.125.191 tone n/d što je za oko 8 % više u odnosu na isti period 2020. godine kada je uvezeno 1.042.264 tona naftnih derivata.

Najviše naftnih derivata je uvezeno iz Hrvatske, Srbije i Italije i to oko 94% cjelokupnog uvoza.

Najveći uvoznici naftnih derivata Holdina Sarajevo, G-Petrol Sarajevo, Petrol BH Oil Comp Sarajevo i Hifa –Oil Tešanj učestvuju sa oko 95% u ukupnom uvozu n/d na području Federacije BiH.

*Od ukupno uvezene količine nafte i naftnih derivata u 2021. godini određene količine su plasirane izvan Federacije Bosne i Hercegovine.

preg uvoza naftder 1 12 21 tab1

PREGLED NABAVLJENIH KOLIČINA N/D IZ REPUBLIKE SRPSKE U PERIODU OD I-XII MJESECA 2021.GODINE

preg uvoza naftder 1 12 21 tab2

U tabeli br. 2 dat je Pregled nabavljenih količina n/d iz Republike Srpske.
Ukupno je u periodu od I-XII mjeseca 2021.godine nabavljeno od dobavljača iz RS 48.491 tone n/d, dok je u istom periodu prošle godine nabavljeno 39.074. tone naftnih derivata.
Najviše n/d je nabavljeno od Optima Grupa d.o.o.Banja Luka , Petrol LPG HIB Šamac, Super Petrol BL, Oda petrol d.o.o. Doboj itd.