Srijeda, 03 Novembar 2021 16:01

Ministar Vujanović potpisao ugovore sa udruženjima potrošača, podrška od 35.000 KM Istaknuto

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović danas je u sjedištu Vlade Federacije BiH u Mostaru potpisao ugovore s predstavnicima udruženja potrošača iz Federacije BiH o dodjeli sredstava iz programa Tekući transferi neprofitnim organizacijama u 2021. godini.

 

Ove godine Federalno ministarstvo trgovine je u budžetu Federacije osiguralo 35.000 KM za provođenje projekata i sufinansiranje redovnih aktivnosti ovih udruženja.

Po javnom pozivu za raspodjelu sredstava prijavilo se pet udruženja potrošača i sva su ispunila uslove za učešće, te su im na osnovu utvrđenih kriterija raspoređena sredstva.

Sredstva su raspoređena Klubu potrošača Odžak, Savjetu potrošača Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Klubu potrošača Tuzla, Udruzi za unapređenje kvalitete življenja FUTURA Mostar i Udruženju potrošača općine Kakanj „Potrošač“

Po potpisivanju ugovora, predstavnici udruženja potrošača su upoznali ministra Vujanovića o svakodnevnom radu i problemima s kojima se susreću, te planiranim aktivnostima i programima rada za predstojeći period.

Posebno su iskazali zahvalnost za kontinuiranu finansijsku podršku Federalnom ministarstvu trgovine, naročito u ovo vrijeme pandemije, te istakli da je to jedina institucija iz Federacije BiH koja podržava njihov rad na polju zaštite potrošača.

Ukazali su da je u ovo vrijeme globalne ekonomske krize uzrokovane pandemijom potrebno, više nego ikada, pružiti sveobuhvatnu i efikasnu zaštitu potrošačkih prava svim građanima u Federaciji BiH.

Ministar Vujanović je predstavnike udruženja potrošača upoznao o planiranim aktivnostima Federalnog ministarstva na izradi zakona o zaštiti potrošača na federalnom nivou, ističući kako je Prednacrt zakona u fazi izrade. Cilj donošenja ovog zakona je unapređenje zakonskog okvira u Federaciji BiH u skladu s najboljom potrošačkom praksom i važećim propisima EU iz ove oblasti.

Također, imajući u vidu činjenicu da je BiH jedinstveni ekonomski prostor, ovim zakonom će se izvršiti i normativno usklađivanje s važećim propisima iz ove oblasti u Republici Srpskoj, te će svi potrošači u BiH imati jednaka potrošačka prava.

Vujanović je ukazao na potrebu daljnjeg širenja mreže nevladinih organizacija koje u svojoj misiji imaju i aktivnosti na polju zaštite potrošača, naročito u kantonima u kojima te aktivnosti nisu dovoljno prisutne. Također je naglasio kako su evidentno potrebna poboljšanja i unapređenje kako u kadrovskim tako i tehničkim kapacitetima postojećih udruženja.

Federalno ministarstvo trgovine već 14 godina osigurava sredstava u budžetu Federacije BiH za udruženja potrošača. Davanjem podrške udruženjima potrošača ovo ministarstvo trgovine nastoji podići kapacitete tih udruženja s ciljem da se kroz njihovo djelovanje što više građana upozna s potrošačkim pravima i obavezama, te da ta udruženja, u skladu sa svojim kadrovskim mogućnostima pružaju savjetodavnu i drugu pomoć potrošačima u slučaju kada su im povrijeđena potrošačka prava.

Paralelno s finansijskom podrškom, Federalno ministarstvo trgovine kontinuirano pruža stručnu pomoć udruženjima i obavlja nadzor nad njihovim radom sa aspekta zakonitosti i opravdanosti trošenja odobrenih budžetskih sredstava.

Izvor: Vlada FBiH (Fena)