Utorak, 11 Juli 2017 15:28

Ministar Vujanović prisustvovao potpisivanju kolektivnog ugovora za djelatnost trgovine

Grupacija poslodavaca trgovine pri Udruženju poslodavaca Federacije BiH i Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti danas su potpisali kolektivni ugovor za djelatnost trgovine.

Ovaj ugovor reguliše važenje kolektivnog ugovora, pitanja iz radnih odnosa i način utvrđivanja plaće, visine obračuna povećanja plaće i naknade plaće, kao i druga prava iz radnih odnosa koja nisu definisana zakonom i Općim kolektivnim ugovorom.

Ugovor su potpisali, uime Udruženja poslodavaca Federacije BiH-Grupacije poslodavaca za djelatnost trgovine Edin Ibrahimović i uime Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti Mersiha Beširović.

Beširović je istakla da je ovo je prvi kolektivni ugovor za djelatnost trgovine koji je potpisalo Udruženje poslodavaca FBiH i Sindikat, čime je napravljen prvi korak u rušenju stereotipa da je ovo sektor u kojem se masovno krše prava radnika.

Predsjedavajući pregovaračkog tima Grupacije poslodavaca iz oblasti trgovine Edin Ibrahimović zahvalio je Sindikatu na korektnim pregovorima, te naglasio da zajedno trebaju raditi na unapređenju poslovnog okruženja.

Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović istakao je da Vlada FBiH kroz Reformsku agendu ide ka poboljšanju seta radno-pravnog zakonodavstva i dodao da će kvalitetni granski kolektivni, kvalitetno poduzetništvo i kvalitetna privredna klima rezultovati stabilnijim poslovnim okruženjem i poslovanjem trgovačkih preduzeća što će samim tim osigurati stabilniji i povoljniji status uposlenih u ovoj djelatnosti.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević je kazao da je ovo šesti kolektivni ugovor koji potpisuje Udruženje, a da su u pripremi još dva, iz djelatnosti građevine i finansija, te da je ovim izražena spremnost za unapređenjem socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja.

izvor: fbihvlada.gov.ba