Četvrtak, 02 Juli 2020 14:16

Od danas ne važe mjere neposredne kontrole cijena za životne namirnice, osnovne higijenske proizvode i druge proizvode

Vlada Federacije BiH je na 227. sjednici održanoj 25.06.2020. godine donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena i ista je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 43/20, sa stupanjem na snagu i primjenom od 2.7.2020. godine.


Navedenom Odlukom prestala je da važi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena V.broj: 517/2020 od 9.4.2020. godine, („Službene novine Federacije BiH“, broj 25/20).