Četvrtak, 10 Septembar 2020 18:24

POSLJEDICE PANDEMIJE U FBiH: Za ekonomski najpogođenija četiri mjeseca sa radom prestala 342 trgovca

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je razmatrala informacije pet federalnih ministarstva o posljedicama pandemije koronavirusa na privredu Federacije BiH, koje će, objedinjene u jedan dokument, biti upućene Parlamentu FBiH.

Prema informaciji Federalnog ministarstva trgovine, u FBiH je od 16.3.2020. godine, odnosno od proglašenja stanja nesreće, zaključno sa 16.7.2020. godine. evidentiran prestanak rada 342 registriranih trgovaca. Od tog broja se najviše odnosi na Tuzlanski (91) i Sarajevski kanton (72).
 
Na dan 16.7.2020. godine su u sektoru trgovine bila evidentirana 94.972 zaposlen radnika, što predstavlja smanjenje za 3.784 u ovom sektoru. Do ovoga je došlo zbog smanjenja broja radnih mjesta usljed pada prometa ili prestanka rada. Primjetan je pad broja zaposlenih u svih deset kantona, a najveće smanjenje od 980 je u Kantonu Sarajevo, a slijedi Srednjobosanski kanton sa 642 manje zaposlenih. Prema podacima Centralnog registra Porezne uprave Federacije BiH, u periodu od 16.3. do 16.7.2020. godine u Federaciji BiH je registrirano 617 novoosnovanih poslovnih subjekta iz oblasti trgovine, od kojih je 13 u istom periodu, prestalo s radom. Prema mjestu registracije, najveći broj novoregistriranih trgovaca je u Tuzlanskom (160), Sarajevskom (150) i Zeničko-dobojskom kantonu (100).
 
IzvorVlada FBiH