Četvrtak, 30 Juli 2020 14:58

Pregled uvoza N/D u Federaciji BiH za period I - VI mjeseca u 2020.godini

U tabeli br. 1 – Pregled uvoza n/d za period od I-VI mjeseca 2020. godine dat je prikaz uvoza n/d po vrsti, količini i zemlji uvoza.


U periodu od I-VI mjeseca 2020. godine prema dostavljenim podacima 11 uvoznika naftnih derivata, uvezeno je 492.313 tona što je za oko 10,9 % manje u odnosu na isti period 2019. godine kada je uvezeno 552.498 tona naftnih derivata.

preg uvoz nd 1 6 2020 tab1

 

PRIKAZ NAJVEĆIH UVOZNIKA NAFTNIH DERIVATA
U UKUPNOM UVOZU N/D NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH

preg uvoz nd 1 6 2020 tab2

U tabeli 2 prikazan je udio najvećih uvoznika n/d u ukupnom uvozu na području Federacije BiH za period od I – VI mjeseca 2020. godine. Najviše naftnih derivata je uvezla Holdina d.o.o. Sarajevo, i to 254.764 t, zatim Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 82.761 tona, G-petrol d.o.o.Sarajevo 73.976 tona i Hifa – Oil d.o.o Tešanj ukupno 57.113 tona.

 

PREGLED NABAVLJENIH KOLIČINA N/D IZ REPUBLIKE SRPSKE U PERIODU OD I-VI MJESECA 2020.GODINE

preg uvoz nd 1 6 2020 tab3

U tabeli br.3 dat je Pregled nabavljenih količina n/d iz Republike Srpske.

Ukupno je u periodu od I – VI mjeseca 2020. godine nabavljeno od dobavljača iz RS 20.269 tone n/d dok je u istom periodu 2019. godine nabavljeno 7.954. tona n/d.
Najviše n/d je nabavljeno od Optima Grupa d.o.o. Banja Luka i to 6.150, dok su ostale količine naftnih derivata nabavljene od Petrol LPG HIB Šamac, Super Petrol BL i Oda Petrol d.o.o. Doboj.