Ponedjeljak, 15 Mart 2021 11:44

Svjetski dan prava potrošača 2021

„Svi smo mi potrošači“,  rekao je J.F.Kennedy još 1962.godine.

 

Svjetski dan prava potrošača, prigoda je da ukažemo na probleme s kojima se svi mi kao potrošači svakodnevno susrećemo. U Federaciji Bosne i Hercegovine djeluju udruge koje svojim radom nastoje aktualizirati te probleme i potaknuti njihovo rješavanje. Rad udruga zaštite potrošača u F BiH financijski podržava Federalno ministarstvo trgovine.

U tekućoj godini posebna pažnja i intenzivnija edukacija usmjerena je na zaštiti potrošača u digitalnom svijetu, odnosno u pogledu „e-trgovine“ do čijeg je „booma“ došlo u ovom „Covid-19 periodu“, a ista će se provoditi kroz projektu aktivnost za 2021. godinu „Informiranje i savjetovanje potrošača putem digitalnih sredstava komunikacije“, čiji je cilj unapređenje informiranosti potrošača o pravnom i institucionalnom okviru za zaštitu potrošača, putem digitalnih sredstava komunikacije (TV emisija, radio emisija, medijskih portala, digitalnih platforma), s posebnim naglaskom na digitalno obrazovanje potrošača, odnosno poboljšanje digitalne kompetencije potrošača koje će pružiti potrošačima potrebno znanje i vještine za pristup i uporabu digitalnih tehnologija radi sudjelovanja u e-trgovini.

Pojmovnik u digitalnom svijetu:

Digitalni sadržaj: bilo koji tip sadržaja u obliku digitalnih podataka koji je šifriran u strojno čitljivom obliku i može se stvoriti, pregledati, distribuirati, izmijeniti i pohraniti upotrebom računala i digitalnih tehnologija, tj. interneta. Sadržaj može biti besplatan ili naplativ. Primjeri digitalnog sadržaja obuhvaćaju: web-portale i web-mjesta, društvene mreže, podatke i baze podataka, digitalne audio sadržaje, kao što su mp3 datoteke, te e-knjige, digitalne slike, digitalne videozapise, videoigrice, računalne programe i softver.

Digitalni potrošač: osoba koja kupuje, dijeli i prodaje robu i usluge u digitalnom okruženju.

Digitalno okruženje: kontekst ili „mjesto“, koje omogućuju digitalne tehnologije i digitalni uređaji, a koji se često prenosi internetom,ili drugim digitalnim sredstvima, npr. mobilnom mrežom. Podaci i evidencija o interakciji pojedinca s digitalnim tržištem čine njihov digitalni otisak. Izraz digitalno okruženje označava sustav u kojem se odvijaju digitalne aktivnosti, a pritom se ne navodi pojedinačna tehnologija ili alat.

Digitalni identitet: skup svih digitalno raspoloživih informacija o pojedincu. Digitalni identitet postaje sve potpuniji i lakše sljediv, što je posljedica eksponencijalnog rasta raspoloživih podataka i velikih kapaciteta za obradu tih podataka. Primjerice, jedan pojedinac može upotrebljavati jedan račun e-pošte za osobne potrebe i drugi za svoje potrošačke transakcije.

Digitalno tržište: digitalno tržište čine velik broj web-portala, web-trgovina, aplikacija, igara i platformi na kojima potrošači mogu prodavati, dijeliti i kupovati proizvode i usluge.

Osobni podaci: to su sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (osoba čiji se podaci obrađuju); osoba koja se može identificirati jest ona čiji se identitet, izravno ili neizravno, može utvrditi osobito navođenjem identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet; (Direktiva o zaštiti podataka EU-a (95/46/EZ)).

Identificirane su 3 faze prilikom kupovine putem interneta:

1. Faza prije kupnje

2. Kupnja

3. Faza nakon kupnje

Najvažniji kriterij za kupovinu je mogućnost preferiranog plaćanja, a odmah zatim pozitivne recenzije kupaca te certifikat sigurne kupnje. Svaka online trgovina koja želi svom kupcu omogućiti kupovinu kreditnom karticom mora slijediti pravila koja nalažu primjenu alata kao što su Card Verification Value/Code (CVV) verifikacija i 3-D Secure zaštita.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Nakon što ste nešto kupili putem interneta, možete od te kupovine odustati u roku od 15 dana od dana kad vam je proizvod dostavljen, odnosno 15 dana od kupnje usluge. Ne morate dati nikakav razlog za to, no morate platiti trošak povrata kupljene robe, ukoliko trgovac ne odredi drugačije. Postoje određeni slučajevi koji nisu obuhvaćeni pravom na jednostrani raskid ugovora – primjerice, ne možete odustati od rezervacije u hotelu, iznajmljivanja automobila putem rent-a-cara, ne možete vratiti proizvod koji je izrađen prema vašim specifikacijama, usluge koja je ispunjena.

Pravo na jasne i precizne informacije

Online trgovci dužni su dati sve potrebne informacije o usluzi ili proizvodu na jasan i razumljiv način, što znači da nije dopušteno koristiti nerazumljive pravne izraze. Trgovac mora potrošaču pružiti informacije o svome proizvodu ili usluzi, načinu svoga poslovanja, potrošačevim pravima i obvezama, pravima i obvezama trgovca, te podatke koji služe za jasnu identifikaciju trgovca primjerice (opis njegovih osnovnih obilježja), cijenu (uključivo sa svim porezima i troškovima dostave te načinima plaćanja), kontakt podatke (ime i adresu dobavljača, opis postupka dostave kupljenje robe i načina na koji će usluga biti izvršena), cijenu komunikacije, podatke o tome kako kupovina može biti otkazana, opis svih jamstava i post-prodajnih usluga vezanih uz kupljeni proizvod.

Pravo na raskid ugovora i povrat novca

Ukoliko nije drugačije ugovoreno, proizvod vam mora biti dostavljen u roku od petnaest (15) dana. Ako roba nije dostavljena u dogovorenom razdoblju, imate pravo zatražiti povrat novca nakon ostavljanja razumnog roka za naknadnu dostavu proizvoda ili ispunjenje usluge.