Ponedjeljak, 07 Septembar 2020 11:16

Uporedni pregled prosječnih maloprodajnih cijena naftnih derivata prema podacima GlobalPetrolPrices.com i Federalnog ministarstva trgovine za period mart- avgust 2020. godine

U skladu sa Uputstvom o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i usluga („Službene novine Federacije BiH“, broj:20/19), benzinske pumpe dostavljaju radi evidentiranja Federalnom ministarstvu trgovine elektronskim putem obavještenje o promjeni cijena i marži na malo za naftne derivate (OPC i OPM obrasci).

 

Benzinske pumpe obavezne su registrirati se u web aplikaciju eopc.fmt.gov.ba koja je instalirana na službenoj stranici Federalnog ministarstva trgovine i nakon registracije obavezne su prijaviti važeće maloprodajne cijene i marže, kao i svaku narednu promjenu cijena i marži. Prijave maloprodajnih cijena i marži mogu se vršiti samo jednom u 24 sata i iste stupaju na snagu od 00:01 sati narednog dana.

Podsjećamo da informacije o cijenama naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH građani mogu pratiti putem mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine: FMT FBIH oil info. Za Android uređaje mobilna aplikacija je dostupna na platformi Google Play Store i za Apple mobilne uređaje iPHONE i iPAD na App Store servisu i mogu se preuzeti putem linka ili skeniranjem QR koda koji su postavljeni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba

Građanima je preuzimanjem mobilne aplikacije na Android i iOS mobilnim uređajima data mogućnost da u realnom vremenu za sve benzinske pumpe u Federaciji BIH dobiju informacije o maloprodajnim cijenama goriva, koje su u aplikaciji poredane od najniže do najviše. Slijedom navedenog, jasno je da potrošači postižu veće uštede izborom benzinskih pumpi koje imaju niže cijene od prosječnih i njihov izbor kupovine je upravo proporcionalan stepenu uštede koji se može na taj način ostvariti.

U tabelama koje slijede date su prosječne mjesečne maloprodajne cijene naftnih derivata za period mart- avgust 2020. godine.
Podaci u tabelama o maloprodajnim cijenama derivata u pojedinim državama sačinjeni su na osnovu sedmičnih objava portala GlobalPetrolPrices i važno je istaći da su stope poreza na dodanu vrijednost različite u navedenim državama, kao i ostali javni prihodi sadržani u navedenim maloprodajnim cijenama naftnih derivate (akcize, putarine, naknade i takse).

Nadalje, u tabelama podaci za Federaciju BiH sačinjeni su na osnovu OPCobrazaca koje Federalnom ministarstvu trgovine dostavljaju benzinske pumpe. U kontekstu iskazanih cijena bitno je naglasiti da je od 09.04.2020. godine , pa sve do 1.8.2020. godine bila na snazi Odluka Vlade Federacije BiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena. Navedenom Odlukom od 09.04.2020. bilo je propisano privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,06 KM/litru, a u maloprodaji maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,25 KM/litru derivata.

upor cij naftder mart 2020

upor cij naftder april 2020

upor cij naftder may 2020

upor cij naftder juni 2020

upor cij naftder july 2020

upor cij naftder avgust 2020