Sektor za vanjsku trgovinu - Pomoćnik ministra

Indeks članka

Rukovodi radom sektora i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti sektora i to: priprema plan i program rada sektora i stara se o njegovoj realizaciji, koordinira u pripremi razvojne strategije, istražuje, prati i predlaže mjere i metode iz oblasti vanjske trgovine, prati i primjenjuje propise iz oblasti vanjske trgovine, učestvuje u pripremi nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti sektora, vrši i druge poslove koji se odnose na poslove nadležnosti sektora kojim rukovodi.